Delta 10/1992

Komputerowa rewelacja w matematyce i jej zastosowaniach