Ryszard Kutner: strona autora

Komputerowa rewelacja w matematyce i jej zastosowaniach

Z metodą Rungego-Kutty przez przestrzeń fazową

Bifurkacje

Mapy i dziwne atraktory

Deterministyczny chaos

Numeryczna droga do solitonów

Początki fizyki komputerowej

Metoda Monte Carlo a ruchy Browna