Delta 4/1994

Cyprian Kamil Norwid o konstrukcjach geometrycznych