Delta 5/1995

Radiowęglowy zegar odmierza tysiąclecia