Maria Kaczmarczyk: strona autora

Promieniotwórcze śmieci energetyki jądrowej

Radiowęglowy zegar odmierza tysiąclecia

Przemiany jądrowe – współczesna alchemia