Delta 3/1996

Przygody matematyki wśród ludzi (III)