Delta 2/1999

Zadania prawie identyczne i prawie rozwiązane