Delta 11/1999

O współistnieniu konieczności i przypadku