Tomasz Nowicki: strona autora

O współistnieniu konieczności i przypadku