Delta 1/2000

O prostych nierównoległych i nieskończoności