Delta 10/2000

Liczby zespolone czterema sposobami