Delta 12/2000

Czy P≠NP? – wyzwanie dla algorytmików XXI wieku