Krzysztof Diks: strona autora

25 lat Olimpiady Informatycznej

Olimpiada Informatyczna

Miara ważności

Numer 8

Czy P≠NP? – wyzwanie dla algorytmików XXI wieku