Delta 3/2001

Hipoteza, twierdzenie, dowód, kontrprzykład