Delta 7/2002

Ciąg geometryczny – metoda rozwiązywania równań rekurencyjnych