Janusz Matkowski: strona autora

O średnich w trapezie

Ciąg geometryczny – metoda rozwiązywania równań rekurencyjnych

Średnie i związane z nimi ciągi