Delta 10/2002

Biologia molekularna in silico. O porównywaniu sekwencji biologicznych