Jerzy Tyszkiewicz: strona autora

Efekty nieliniowe dla rowerzystów

Libella na krzywej podłodze

Jajo

Po co mi nieskończoność?

Całkowanie po tuszy

Quake, Doom i matematyka

Krótkie rozmowy między sumerologiem a matematykiem

Pizza Venna

O stałej gry w sapera

Biologia molekularna in silico. O porównywaniu sekwencji biologicznych

Duże i małe liczby Ramseya

Dlaczego na podium są zawsze trzy miejsca?