Delta 5/2005

Krótkie rozmowy między sumerologiem a matematykiem