Delta 3/2004

Rola opóźnienia w modelowaniu zjawisk przyrodniczych