Urszula Foryś: strona autora

Początki Warszawskiej Szkoły Matematycznej

Szczepić czy nie szczepić? Oto jest pytanie. . .

O pewnym ciekawym zastosowaniu modelu drapieżnik–ofiara

Modele dyskretne a modele ciągłe w biomatematyce

Rola opóźnienia w modelowaniu zjawisk przyrodniczych

Modelowanie rozwoju nowotworu