Paweł Matejek: strona autora

O pewnym ciekawym zastosowaniu modelu drapieżnik–ofiara

Jaki jest następny wyraz tego ciągu?