Delta 12/2005

Kosmiczna daktyloskopia, czyli o klasyfikacji widmowej gwiazd