Krzysztof Rochowicz: strona autora

Kosmiczna daktyloskopia, czyli o klasyfikacji widmowej gwiazd