Delta 11/2006

Lewitron – prosta zabawka fizyczna o nie tak prostej teorii działania