Krzysztof Byczuk: strona autora

Nadprzewodniki – gdzie ich szukać?

Krzysztof Byczuk przedstawia historię poszukiwań materiałów nadprzewodzących

Lewitron – prosta zabawka fizyczna o nie tak prostej teorii działania

Obserwacja kondensacji Bosego-Einsteina