Delta 12/2006

Na ile sposobów można leżeć na swoim obrysie?