Delta 6/2007

O pewnych równościach sum algebraicznych