Aleksander Górski: strona autora

O niespodziewanej tożsamości algebraicznej

O pewnych równościach sum algebraicznych

Trzy równe różnice dwóch sześcianów