Delta 8/2015

Jakich wielościanów nie ma, a jakie są?