Delta 11/2015

Informatyczny kącik olimpijski (87): Zliczamy puste prostokąty