Delta 3/2016

Niezależność zdarzeń w modelu klasycznym