Edward Stachowski: strona autora

Trzy karty

Prawdopodobieństwo i podzielność

Niezależność zdarzeń w modelu klasycznym

Orzeł czy reszka?

Mała Delta

O "szczegółach technicznych" w rozwiązaniu szkolnych zadań z teorii prawdopodobieństwa

Rzuć monetę, rzuć monetę ...

Mała Delta

Gra