Delta 8/2017

Równania chemotaksji i wybuchy rozwiązań