Dariusz Wrzosek: strona autora

Równania chemotaksji i wybuchy rozwiązań

Matematyka epidemii