Delta 3/2018

Rektyfikacja i kwadratura według Archimedesa