Delta 6/2021

Jak wyznaczyć najbardziej dowolny trójkąt?