Delta 3/2022

Wacław Sierpiński – badacz nieskończoności