Piotr Zakrzewski: strona autora

Wacław Sierpiński – badacz nieskończoności

Piotr Zakrzewski przedstawia wybitne osiągnięcia Wacława Sierpińskiego z zakresu teorii mnogości

Indukcja pozaskończona

Zbiory niemierzalne

O zasadzie minimum

O funkcjach różniczkowalnych i hipotezie continuum

Paradoksalny rozkład kuli

O równoliczności zbiorów