Delta 11/1988

O funkcjach różniczkowalnych i hipotezie continuum