Delta 7/2022

Szeregowanie zadań na superkomputerach z uwzględnieniem buforów impulsowych