Jan Kopański: strona autora

Szeregowanie zadań na superkomputerach z uwzględnieniem buforów impulsowych

Jan Kopański opisuje jak pogodzić wszystkich użytkowników superkompterów