Delta 7/2023

Skoro wszystkie modele są błędne, to które są użyteczne?