Bartłomiej Pawlik: strona autora

Jak dotąd jest dobrze

Bartłomiej Pawlik prezentuje ciąg skrywający noworoczną niespodziankę

Twierdzenie Ramanujana–Nagella i trójkąt Pascala

Bartłomiej Pawlik i Witold Tomaszewski przedstawiają perypetie pewnego równania diofantycznego, odkrywając jednocześnie jego związek z powszechnie wielbionym trójkątem

Z 340

Bartłomiej Pawlik prześwietla matematyczne aspekty makabrycznej historii

Co ma wspólnego cykl (6, 5, 4) z językiem polskim?

Problem przesunięcia sofy

Gwiazda potęgowa

Polowanie na ciągi