Boris Lurje: strona autora

Krzywe eliptyczne

Trójkąty o bokach i środkowej całkowitej długości

O pewnym problemie Eulera