Lev Kourliandtchik: strona autora

Ciągi Somosa

Suma pochodnych

Otoczenie figury

Zadania o szklanych kulach

O pewnej idei Fermata

Krzywe eliptyczne

Trójkąty o bokach i środkowej całkowitej długości

O pewnym problemie Eulera

Sumy dwóch kwadratów i kolejne liczby naturalne

Różne rozkłady na sumy kwadratów