Grzegorz Świątek: strona autora

Determinizm, chaos i fraktale

Twierdzenie ergodyczne

O pewnym algorytmie i związanym z nim zadaniu geometrycznym

Kącik olimpijski