Jerzy Jaromczyk: strona autora

O pewnym algorytmie i związanym z nim zadaniu geometrycznym