Julian Ławrynowicz: strona autora

O liczbach zespolonych i wielokątach foremnych