Delta 3/1978

O liczbach zespolonych i wielokątach foremnych